ร่วมประดิษฐจิตอาสาทำดอกไม้จันทร์ 8มิ.ย.2560

ร่วมประดิษฐจิตอาสาทำดอกไม้จันทร์

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ศูนย์ฝึก

9.00 น. ไปทำกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ที่ อนามัยบ้านเก่า

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. กลับมายังศูนย์ฝึก

14.30 น. กวาดขยะรอบๆศูนย์ฝึกเเละนำขยะไปทิ้ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)