จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อหา จุดเเข็ง จุดอ่อน โอกาส เเละอุปสรรคของชุมชนบ้านบ่อมะกรูด 10 มิ.ย. 2560.

10 มิ.ย. 2560

8.00 น. อาบน้ำล้างหน้าเเปรงฟัน

9.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ศูนย์ฝึก

10.00 น. จัดเตรียมอุปกรณ์เเละตบเเต่งงานในการจัดประชาคมหมู่บ้าน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.20 น. ปรึกษาหารือเเละซักซ้อมในการจัดประชาคมว่าใครจะทำหน้าที่อะไรกันบ้า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)