ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

เวลา 08.30-17.30น ตอนเช้าได้เข้าไปขอข้อมูลโครงสร้างที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวและช่วงบ่ายได้กลับมาทำบอร์ดโครงสร้างศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว

ทำบอร์ดโครงสร้างของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)