วันพฤหัสบดีที่8มิถุนายน2560


9.00 น.จัดอาหารสำหรับทัวที่จะมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์บ้านน้ำทรัพย์และ โอทอปประจำอำเภอแก่งกระจาน


15.00 น. ถ่ายรูปกลับพี่ๆๆสตาฟการท่องเที่ยว ที่พาเด็กๆมาจัดกิจกรรมที่บ้านน้ำทรัพย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)