ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

เวลา 08.30-17.30น ตอนเช้าได้เข้าไปขอข้อมูลโครงสร้างของหน่วยฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวและช่วงบ่ายได้กลับมาทำบอร์ดโครงสร้างของศูนย์ฝึกชุมชนตำบลดอนมะนาว


ทำบอร์ดโครงสร้างศูนย์ฝึกอาชีพตำบลดอนมะนาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)