วันศุกร์ที่9มิถุนายน25608.30 กศน ชะอำมาดูงานที่ศูนย์บ้านน้ำทรัพย์ คุมเครื่องเสียง ต้อนรับ11.30 คณะทหาร นายพล มาตรวจพื้นที่ดูการจัดการในด้านต่างๆของหมู่บ้านของ ผู้ใหญ่บ้าน

14.00 ไปร่วมงานบวชหลานผู้ใหญ่บ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)