9 มิ.ย. 2560 ทำบุญที่วัดบ่อมะกรูดและร่วมกันทำงานกลุ่ม

9 มิ.ย 2560

6.30 น. เดินทางไปวัดบ่อมะกรูด

9.00 น. ไหว้หลวงพ่อหลวงราม

9.30 น. เดินทางกลับศูนย์การเรียนรู้

10.00 น. รับประทานอาหารเช้า

11.00 น. เก็บกวาดพื้นที่ศูนย์

12.30 น. ทำแผนที่เดินดิน รอบในรอบนอก

15.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง

16.30 น. ทำแผนที่ต่อ

18.00 น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)