ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น. - 17.30 น. ช่วงเช้าได้เข้าไปขอข้อมูลโครงสร้างของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว และช่วงบ่ายกลับมาทำบอร์ดของโครงสร้างหน่วยฝึกอาชีพ ตำบลดอนมะนาวทำบอร์ดโครงสร้างของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว


ตกแต่งบอร์ดของศูนย์ฝึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)