ครั้งที่11บันทึกประจำวันประจำวันที่09/06/2560

วันนี้ได้ทำการช่วยที่ศูนย์การเรียนรู้ต้อนรับคณะดูงานทั้ง3คณะ ได้แก่ คณะศึกดูงานจากจังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ และคณะเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน ได้เข้ามาศึกษาวิธีการแพ็คข้าวและราคาข้าว และยังได้ทำกับข้าวเลี้ยงคณะศึกษาดูงาน และช่วงบ่ายได้ทำงานที่อาจารย์มอบหมายให้ทำเพิ่มเติม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)