ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.00 - 17.00 น. ได้ช่วยทำความสะอาดห้องพระที่ศูนย์ของป้าขวัญยืน และจัดโต๊ะ ช่วยทำอาหารเจ มาเลี้ยงผู้ที่มาประชุมของศูนย์ป้าขวัญยืน
และได้ร่วมรับประทานอาหารเจ 2 มื้อ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)