ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 4 มิถุนายน

วันที่4 มิถุนายน 2560 เวลา09.00 ได้แบ่งงานกันระบายสีแผนที่รอบนอกของชุมชนและพิมพ์งานที่ยังไม่เสร็จ

12.00 น. รับประทานอาหาร

13.00น.ดิฉัน นางกชนุช ได้เกิดอุบัติเหตุในคณะการทำงาน ข้อเท้าพลิกทั้งสองข้าง และมีการอักเสบเป็นอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)