ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2560เวลา 08.00-17.00 ได้ไปสอบถามข้อมูลจากศูนย์และได้ทำแผนที่ของตำบลดอนมะนาว และได้ทำงานที่ศูนย์ในบางส่วน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)