เขียนTimeLine ปฏิทินชุมชนหมู่บ้านบ่อมะกรูด6 มิ.ย. 2560

6 มิ.ย. 2560

8.30 น. ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ฝึก กวาดใบไม้ เเละทิ้งขยะ

9.45 น. รับประทานอาหารเช้า

10.45 น. ล้างจานเเละเอาเศษอาหารที่รับประทานเหลือให้หมูกิน

11.20 น. ถอนหญ้าบริเวณเเปลงผักปลอดสารพิษ

12.00 น. ล้างไม้ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ลงมือทำ TimeLine ปฏิทินชุมชน

15.45 น. พักกินขนมว่าง

16.30 น. เก็บขวดน้ำดื่มใส่กระสอบเพื่อนำไปขายหาเงินเข้าศูนย์ฝึก

17.40 เตรียมตัวเเยกย้ายกันกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)