ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันนี้วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น. ผมนายถิรพล ขำโส ได้เดินทางมาถึงศูนย์ฝึกหรือศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และได้ทำ SWOT ชุมชนบ้านหุบมะกล่ำ ได้มีคุณลุงวิฑูรย์ ศรีเกษม ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการทำ SWOT ในครั้งนี้ด้วยเวลา 12:00 น. - 14:00 น. ได้พักรับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 14:20 น. - 16:00 น. ได้ช่วยกันวาดแผนที่ทำแผนที่แบบคร่าว ๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามเเนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)