การเข้ามาอบรมKMครั้งนี้ ณ โรงเรียนวิเศษสมุทคุณ เดิมทีก็ไม่รู้ว่าคืออะไร แต่พอมาได้เข้ามาอบรมก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมาก