วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2549 มาอบรมKMที่โรงเรียนวิเศษสมุทคุณ  ตอนแรกไม่เข้าใจว่าจะอบรมเกี่ยวกับอะไร แต่พอได้รับความรู้ก็เริ่มคลายกังวล เข้าใจในเรื่อง KM มากยิ่งขึ้น ได้รับความเป็นกันเองกับพี่ๆครูโรงเรียนวิเศษสมุทคุณมาก และสนุกมากครับ