เวลาสอนนักเรียนชอบหนีเรียนเลยต้องทำโทษปรากฏว่านักเรียนหนีเรียนมากขึ้น  เลยบอกให้นักเรียนไปบอกเพื่อนที่หนีเรียนว่า  อย่าหนีเรียนเลยครูให้อภัย