บรรยายกาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เมื่อวันที่24 พ.ย.สนุกสนาน และดีใจที่พี่คณะครูทำให้น้องคณะครูมีความสุข เมื่อมีการนำเสนอชิ้นงาน