อลิสรา  มาจาก  อลิ=ผึ้ง + อิสรา = ผู้เป็นใหญ่    รวมกันแล้วเรียกว่า ผึ้งผู้เป็นใหญ่  หรือ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ผึ้ง  หมายถึง  นางพญาผึ้ง   

: นางสาวอ้อยทิพย์  คำป้อง  ID46311700 (คนเรียนผึ้ง)