ก้าวแรกของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต 16,18,19

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ

        วันนี้เป็นฤกษ์ดีของกลุ่มสาธารณสุขที่ 12 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดในเขต 16,18,19 รวม 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิระดับเขต ซึ่งต้องดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ  โดยมี นพ.จักรกฤษณ์  ภูมิสวัสดิ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธาน

         วัตถุประสงค์หลักของศูนย์ฝึกฯ คือ  อบรมวิทยากรระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อไปสนับสนุนการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

          สรุปว่าเขตฯ 12 ของเรา จะจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัด และอำเภอ หลักสูตร 5 วัน 3 รุ่น เริ่มปลายเดือน  พ.ย  48  นี้ หลักสูตรตาม Core Competency ที่ส่วนกลางกำหนด  7  เรื่อง เพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรให้ด้วย  ปิดประชุมบ่ายสาม.....เพราะสามจังหวัดกลัวเรือใบขึ้นบกค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพบริการความเห็น (5)

จาก กลุ่มหาดใหญ่
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ใครอยากเป็นวิทยากร และ บรรดาผู้ที่สนใจจะเป็น ผู้ใดเหมาะสม

จริงๆ แพทย์ พยาบาล  เจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุข

ใช้แนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แทนระบบวิทยากร ได้อย่างไร

เท่าที่สังเกตุ อบรม เ้น้นให้ฟัง  แต่ควรเป็นระบบให้ลงมือทำ มากกว่า การฟัง   มีหวังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร

IP: xxx.157.233.14
เขียนเมื่อ 
    การจัดอบรมวิทยากรวิทยากรระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อไปสนับสนุนการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครั้งนี้  ใช้การเรียนรู้แบบ PL กำหนดวิธีการเรียนรู้ที่ชัดเจนตามกระบวนการ เพราะได้มีการพัฒนาหลักสูตรโดยทีมสหสาขา  และสถาบันพระบรมราชชนกเป็นหลักในการจัดทำ  สืบเนื่องจากปัญหาที่ผ่านมา คือ อบรมเน้นให้ฟังอย่างที่ท่านว่า แนวคิดก็คือทุกคนไม่ได้เริ่มต้นที่ศูนย์ (0) ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วสรุปที่ดีที่สุดไปใช้....วิทยากรก็มาจาก  8  จังหวัดที่คัดแล้ว.......คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่น่าเบื่อ  สนใจทราบหลักสูตร  หรือมีข้อเสนอแนะวิทยากรที่ฟังแล้ว..ใช่เลยมาได้น่ะค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ......เลขาฯคณะทำงาน
ความก้าวหน้าศูนย์ฝึกอบรมจังหวัดสงขลา
IP: xxx.113.76.74
เขียนเมื่อ 

       การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรระดับจังหวัด และอำเภอของเขต 16,18,19 ได้ข้อสรุปแล้วว่าจัดหลักสูตร 5 วัน ใช้โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เพื่อความสะดวกในการใช้จ่ายและการเดินทาง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น คือ

       รุ่นที่  1  วันที่  28 พย. -2 ธค. 48

       รุ่นที่  2  วันที่ 19- 23  ธค. 48  

       รุ่นที่   3   วันที่  9 - 13  มค.  2549

       คืบหน้าประการใดจะได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ

QSongkhla
IP: xxx.157.233.14
เขียนเมื่อ 
          การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข  ยิ่งทำยิ่งมาก  ยิ่งทำยิ่งรู้สึกไม่ถึงซะที  ไม่แน่ใจว่าระดับพื้นที่จะเข้าใจแค่ไหนจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งเฉย  ความจริงงานคุณภาพก็คือทำกับงานประจำให้ดีขึ้น  รู้ว่าอะไร คือ ความเสี่ยง (ยิ่งหา RCA ได้ก็จะยิ่งได้ผล)  รู้ที่จะคิดว่าจะแก้ไขอย่างไร  ควบคุมอย่างไร วิธีนี้ได้ผลมั๊ย..ถ้ายังไม่ได้ผลก็หาวิธีใหม่ ๆ เป็น PDCA  ไปเรื่อย ๆ   คิดว่า.....งานคุณภาพ.....จะได้ผลต้องให้บุคลากรระดับฐานราก คือ  เจ้าหน้าที่ระดับสถานีอนามัยจะต้องเข้าใจ   ไม่คิดว่าเป็นงานใหม่  คูณภาพต้องฝังลึกในจิตสำนึก  ไม่ต้องให้ใครคอยบอก........เมื่อไหร่น่ะ.....จะเป็นเช่นนั้น (เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น) 
สรุปผลการอบรมการพัฒนาศักยภาพวิทยากรฯ เขต16,18,19
IP: xxx.157.233.14
เขียนเมื่อ 

    วันนี้ขอนำเสนอผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรระดับจังหวัดอำเภอในการสนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิ เขต 16,18,19  ดังนี้

        ความเป็นมา  สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมา  ได้มีการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน โดยมีเป้าหมาย คือให้ศูนย์สุขภาพชุมชนเป้าหมาย  ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน  800  แห่งทั่วประเทศ (PCU 800) แต่ยังไม่ได้พัฒนาทีมงานระดับอำเภอและจังหวัดทำให้เกิดความไม่เชื่อมโยงในการพัฒนา  ดังนั้น สปสช. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิขึ้น  โดยให้ จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์ฝึกฯ เขต 16,18,19

     วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรระดับจังหวัดและอำเภอ ตามแนวคิดหลัก Core competency ในการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน

     เป้าหมาย   อบรมวิทยากรระดับจังหวัด และอำเภอของ  8  จังหวัดในเขต 16,18,19  จังหวัดละ  24  คน  รวม  192  คน

     สถานที่ฝึก....ระยะเวลา...ผลการดำเนินงาน  ไว้ต่อรอบหน้าค่ะ...........................................