ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น.- 17.00 น. เข้าไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าไปสอบถาม แบบสัมภาษณ์ของชุมชน สอบถามประวัติโครงสร้างของชุมชน แผนที่ของชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลดอนมะนาว ได้สอบถามเรื่องปัญหาและอุปสรรคของชุมชน


ลงที่พื่นที่ศูนย์ฝึกอาชีพชื่อของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว


ได้สอบถามเรื่องของชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)