ผู้ใหญ่บ้าน สุวรรณ ศรีนาค มาให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและบริบทของชุมชนบ้านบ่อมะกรูด 1 มิ.ย. 2560

08:30 น. จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับผู้ใหญ่บ้าน สุวรรณ ศรีนาค

09:00 น. ฟังผู้ใหญ่บ้านให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและบริบทของชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

11:30 น. จบการอบรมและเก็บความเรียบร้อยของสถานที่

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. ลงพื้นที่ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดเพื่อศึกษาบริบทของชุมชน

15:00 น. กับเข้าศูนย์ฝึกและปฏิบัติงานทำแปลงผักปลอดสารพิษตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

17:00 น. เก็บความเรียบร้อยและทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)