ฟิลาเดลเฟีย The city of brotherly love

ฟิลาเดลเฟีย ( Philadephia ) หรือ The city of brotherly love เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลวาเนีย มีพลเมืองหนาแน่นเป็นลำดับที่ 6 ของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกามีมรดกโลกอยู่หลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ Natural site มรดกโลกทางวัฒนธรรมมีเพียงอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ฟิลาเดลเฟียเป็นเมืองแรกและเมืองเดียวที่ได้รับการยกฐานะเป็นมรดกโลก( World Heritage )จากองค์การยูเนสโกสนามบินฟิลาเดลเฟีย สนามบินประจำรัฐเพนซิลวาเนียอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติอินดิเพนเดนซ์ Independence National Historical Park ประกอบด้วย Independent Hall เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ในการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ได้เป็นมรดกโลกในปี 1979


Liberty Bell ระฆังแตก เป็นระฆังที่ใช้ในการประกาศเอกราชจากการปกครองของอังกฤษ ปัจจุบันเก็บอยู่ใน The Liberty center ภายใน Independence National Historical Parkนอกจากนี้ฟิลาเดลเฟียยังเป็นที่ตั้งสถานศึกษาชั้นนำ คือมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย และ Drexel University ซึ่งมีชื่อเสียงด้านวิชาการสาขาต่างๆมากมายบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดหมายปลายฝันความเห็น (0)