​การพัฒนาเด็กปฐมวัย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย

ฟังการอภิปรายของ นพ. ชูชัย ศุภวงศ์ เรื่อง การปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒๕ พ.ค. ๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆครับ

กำลังสนใจเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยพอดี