KM-HU : ประทับใจพี่มานพ

  ติดต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
................................................................

  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

หัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน"

 ผู้เล่าเรื่อง

เรื่องเล่ากลุ่มที่ 1  เรื่องเล่าที่ 8

ผู้เล่า : คุณกันตินันท์  ตั้งใจ

จาก :  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เรื่อง : ประทับใจพี่มานพ

   

เรื่องเล่าพอสังเขป

   ประทับใจการทำงานร่วมกับคุณมานพ แตงตุ้ม เนื่องจากคุณมานพให้ความช่วยเหลือในการทำงาน แม้ว่าคุณมานพจะไม่ได้ทำงานในหน่วยเดียวกัน (หน่วยพัสดุ) คุณมานพมีความขยันในการทำงานเวลาทำงานก็ทำด้วยความจริงจัง พอหมดเวลางานก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน คุณมานพมีประสบการณ์ทำงานมานานจึง มีความรอบรู้หลาย ๆ อย่างที่สามารถให้คำแนะนำได้


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

- มีความขยันในการทำงาน
- มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

คุณลิขิต

- คุณพิชญธิดา  ศรีธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณอำนวยประจำกลุ่มที่ 1

- คุณอุไรวรรณ สิงห์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถ่ายภาพ

- คุณประธาน สายคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


                                                                                    บอย สหเวช 
                                                                                     23 พ.ย. 49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 62884, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:29:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#people#mapping#goodnews#km-hu

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)