วันนี้ช่วยพี่ ๆ จัดเตรียมห้องประชุมของห้องประชุมสมบูรณ์  กรมอนามัย  ในการจัดประชุมในการประชุมสรุปการประชาสัมพันธ์ของกรมอนามัย  โดยการช่วยพี่ ๆ เตรียมเครื่องบันทึกเสียงการฉายเครื่อง LCD  การฉายสไลด์  และรวบรวมเอกสารรายงานการประชุม

จากนั้นตอนบ่ายทำเอกสารแฟ้มโครงการ food spy  สายลับอาหารปลอดภัย  1111   โดยการทำโค้ดประจำโครงการ  และนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์  เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลต่อไป