อยากรู้เฉยๆว่าจะคิดยังไงถ้าตอนนี้บรรณารักษ์ยังใช้ระบบ manaual อยู่ บริการจะเป็นไงบ้าง