หนังสือ “คู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์” เล่มโปรด ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รมว.พม.

                (ข่าวลงใน นสพ.คม ชัด ลึก ฉบับวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 02:06 น. หน้า 8)

                ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นับเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบอ่าน หนังสือธรรมะ 

                ตั้งแต่อายุ 20 ปี เริ่มจาก คู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ ของ พุทธทาสภิกขุ และอ่านต่อมาอีกหลายรอบ ให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น จนกลายเป็น หนังสือเล่มโปรด ในที่สุด 

                รมต.ไพบูลย์ ชอบหนังสือเล่มนี้มาก เพราะอ่านแล้วทำให้เข้าใจและรู้ถึงหลักของพุทธศาสนา ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงเรื่องของนิพพาน และนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง นำหลักธรรมะมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต เมื่อมาเป็น รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำหลักธรรมะมาใช้ในการบริหาร เพื่อให้การทำงานมีความเป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งข้าราชการและชาวบ้าน หากใครมาเข้าเยี่ยมคารวะหรือสื่อมวลชนขอสัมภาษณ์ในโอกาสรับตำแหน่ง รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็แจกหนังสือ มนต์พิธีแปล รวบรวมโดย พระครูอรุณธรรมรังษี วัดอรุณราชวราราม ให้ด้วย 

                อยากให้เด็กๆ อ่านหนังสือกันมากๆ เพราะหนังสือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก แต่ต้องเลือกรู้จักหนังสือที่ดีมาอ่าน เมื่ออ่านแล้วก็จะได้ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ รมต.ไพบูลย์ กล่าวไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นับเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบอ่าน หนังสือธรรมะ 

                ตั้งแต่อายุ 20 ปี เริ่มจาก คู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ ของ พุทธทาสภิกขุ และอ่านต่อมาอีกหลายรอบ ให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น จนกลายเป็น หนังสือเล่มโปรด ในที่สุด 

                รมต.ไพบูลย์ ชอบหนังสือเล่มนี้มาก เพราะอ่านแล้วทำให้เข้าใจและรู้ถึงหลักของพุทธศาสนา ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงเรื่องของนิพพาน และนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง นำหลักธรรมะมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต เมื่อมาเป็น รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำหลักธรรมะมาใช้ในการบริหาร เพื่อให้การทำงานมีความเป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งข้าราชการและชาวบ้าน หากใครมาเข้าเยี่ยมคารวะหรือสื่อมวลชนขอสัมภาษณ์ในโอกาสรับตำแหน่ง รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็แจกหนังสือ มนต์พิธีแปล รวบรวมโดย พระครูอรุณธรรมรังษี วัดอรุณราชวราราม ให้ด้วย 

                อยากให้เด็กๆ อ่านหนังสือกันมากๆ เพราะหนังสือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก แต่ต้องเลือกรู้จักหนังสือที่ดีมาอ่าน เมื่ออ่านแล้วก็จะได้ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ รมต.ไพบูลย์ กล่าว

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

24 พ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

คำสำคัญ (Tags)#รัฐมนตรี

หมายเลขบันทึก: 62863, เขียน: 24 Nov 2006 @ 16:12 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดิฉันได้อ่านผลงานของท่านจากหลายหลายที่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับข้อธรรมะ  ดิฉันคิดว่า ในปัจจุบันหลายชีวิตที่ทำงานนั้น โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ มีความรู้สึกหดหู่  อ้างว้าง  เครียด  ซึ่งมีผลทำให้เกิดการกระทำอันไม่สมควรกับการดำเนินชีวิตได้ง่าย และปัญหาในสังคมยุคปัจจุบันนี้ก็เนื่องมาจากความห่างหายไปของธรรมะที่เข้ามาร่วมใช้กับในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพใด จากยุคสมัยที่ต้องมีความดิ้นรณและขวนขวาย  ชีวิตในสังคมครอบครัวเปลี่ยนไป  การนำธรรมะเข้ามาสู่สังคมจุดเริ่มต้นคือครอบครัวจึงจำเป็นต้องอาศัยทั้งหลักธรรมะ หลักจิตวิทยา และหลักการทางสังคมสงเคราะห์ควบคู่กันไป  แต่จากการสังเกตุ ผู้ที่สนใจจริง ๆ เท่านั้นจึงจะนำไปใช้ร่วมกันได้ แต่หลากหลายคนคำนึงถึงมูลค่าของเงินสำคัญกว่าความสุขของชีวิต   

ดิฉันในฐานะประชาชนคนหนึ่งขอเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรีได้ใช้ข้อธรรมเหล่านั้นเพื่อความผาสุข และเติมเต็มให้กับสังคมทุกสังคมที่ท่านเข้าไปสัมผัสค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

พนิตตา  แซ่เฮ้ง