170518-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Condemn & contemn

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.05.17

Ref: # 596576


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “condemn

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “kuh n-DEM

อาจสับสน “condemn” ได้กับ “blame” “censure”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “contemn

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “kuh n-TEM

Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบาย การใช้ “condemn” และ “contemn”

โดยที่ “condemn” หมายถึง

“to censure” = ‘ตำหนิ’ หรือ

“to express disapproval of” = ‘แสดงการไม่ยอมรับใน’ หรือ

“to judge unfit” = ‘ตัดสินว่าไม่เหมาะ’ เช่น

‘His guilty looks condemn him.’

‘It the appraisers condemn the ship, it will be sold for scrap metal.’

อีกความหมายของ “condemn” คือ

“to acquire ownership for a public purpose” =

‘การให้ได้กรรมสิทธิ์เพื่อใช้เป็นของสาธารณะ’ เช่น

‘The town condemned the tract of land and turned it into a public park.’

โดย “contemn” ที่มีการใช้น้อยกว่า หมายถึง

“to treat with scorn, disdain, or contempt” =

“ปฏิบัติต่อด้วยการดูหมิ่น/รังเกียจ/เหยียดหยาม”

“to despise” = เกลียดชัง/หมั่นไส้ เช่น

‘He contemns the people he has to work for.’

‘If you do that, all right-thinking persons will contemn you.’ (หรือ hold you in contempt.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (2)

sr
IP: xxx.68.44.166
เขียนเมื่อ 

Good to see you back and working again ;-)

We will try our hardest to keep up with you. ;-) ;-)

Nathavuth Rittaporn
IP: xxx.158.162.78
เขียนเมื่อ 

Thanks Khun sr

Have had other tasks for the whole time of last month.

Ready now to continue and thanks in advance for yr. help.


Nat