เรา

ความรักเกิดขึ้นจากจิตที่ปรุงแต่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรักความเห็น (0)