ติดต่อ

  ติดต่อ

ชื่นชมสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

          เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๔๙   สภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมชื่นชม 3 หน่วยงาน คือ  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา   และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

          สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    เป็นหน่วยงานที่เชิดหน้าชูตามหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการเป็นผู้นำด้านการวิจัย   ทั้งวิจัยพื้นฐาน   และวิจัยประยุกต์   เป็นกลไกให้เกิดการวิจัยแบบ  "กัดติด"   เรื่องสำคัญต่อสังคม   และเป็นหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยทั้ง   high impact factor   และ high social impact  

          คนในสถาบัน complain เรื่องขาด leadership   เพราะไม่มีการตั้งผู้อำนวยการสถาบัน

          มีการอภิปรายกันเรื่องจุดแข็งและจุดอ่อนของการมีสถาบันวิจัยแยกออกมาจากกลไกสนับสนุนการวิจัยภายในคณะ   ส่วนใหญ่มองว่าสถาบันวิจัยเป็นสิ่งจำเป็น

          สรุปย่อกิจกรรมของสถาบันฯ   อ่านได้ที่นี่

วิจารณ์   พานิช
๑๕  พ.ย.  ๔๙

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 62817, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

Comments (0)