ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการกลุ่มโรงงานผลิตน้ำพริกแม่สุสุดใจ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ลงพื้นที่ครั้งที่ 9)

นอกจากจะมีกิจกรรมที่ทางคุณแม่สุดใจพาพนักงานไปเที่ยวนอกสถานที่แล้วก็ยังมีงานต่างๆที่ครอบครัวคุณแม่สุดใจให้พนักงานมีส่วนร่วมใรการจัดงานเปรียบเสมือนครอบครัวอีกด้วย


งานคุณน้าธนพร(เจ้าของโรงงานน้ำพริกแม่ส. สุดใจรุ่นปัจจุบัน)
งานทำบุญร้อยวันของคุณพ่อคมฐิพัฒน์ พุ่มนิล


ทำบุญร่วมกันทั้งโรงงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : การมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการกลุ่ม : กรณีศึกษา กลุ่มน้ำพริกแม่ส. สุดใจ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมความเห็น (0)