ชีวิตที่พอเพียง : 2903. การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑


เมื่อปี ๒๕๕๗ ศูนย์คุณธรรมมาสัมภาษณ์ เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑ บันทึกวีดิทัศน์สำหรับเอาไปเปิดในการประชุมประจำปี ผมเพิ่งพบใน YouTube ที่นี่ จึงนำมาแนะนำแก่ผู้สนใจวิจารณ์ พานิช

๒๘ มี.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)