ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย ( ครั้งที่ 9 )

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อทำการศึกษาองค์ความรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลายวันที่ 3 โดยได้มีการแบ่งการศึกษาองค์ความรู้เป็น 3 วัน ได้แก่

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

- การทำก้อน Em

- การตอนไผ่

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

- การทำปุ๋ยหมักเร่งด่วน

- การทำน้ำหมักผักและผลไม้

วันจันทร์ที่่ 24 เมษายน 2560

- การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย

- การปลูกผักสลัด

วันนี้วันจันทร์ที่่ 24 เมษายน 2560 เป็นการศึกษาการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยและการปลูกผักสลัด โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย

วัสดุ/อุปกรณ์

1.จุลินทรีย์หน่อกล้วย 3 ส่วน

2.กากน้ำตาล 1 ส่วน

3.จุลินทรีย์ 3 ส่วน

4.น้ำ 3 ส่วน

วิธีการทำ

1.นำหน่อกล้วยที่หมักจุลินทรีย์มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ

หน่อกล้วยที่หมักจุลินทรีย์ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ

ภาพถ่ายโดย : ชริญา แก้วบัวดี

2.นำมาแยกใส่ถังไว้

นำหน่อกล้วยมาแยกออกจากน้ำหมัก

ภาพถ่ายโดย : ชริญา แก้วบัวดี

3.เทกากน้ำตาลและน้ำลงไป

เทกากน้ำตาลลงไป

ภาพถ่ายโดย : จินตนา แก้วระย้า

4.คนให้เข้ากัน เทใส่ในถังที่ต้องการหมักแล้วปิดฝา หมักไว้ 7 วัน แล้วน้ำไปใช้ได้

จุลินทรีย์หน่อกล้วยที่เสร็จสมบูรณ์

ภาพถ่ายโดย : จินตนา แก้วระย้า

การปลูกผักสลัด

วัสดุ/อุปกรณ์

1.เมล็ดผักสลัด

2.ดิน

3.น้ำ

วิธีการทำ

1.นำดินมาใส่ในถุงดำสำหรับปลูกแล้วทำให้ดินร่วน

บีบดินให้ร่วน

ภาพถ่ายโดย : จินตนา แก้วระย้า

2.เจาะดินตรงกลางให้เป็นรู

ทำให้ตรงกลางถุงเป็นรูเพื่อใส่เมล็ด

ภาพถ่ายโดย : จินตนา แก้วระย้า

3.ใช้ด้ามช้อนตักผักสลัดที่เป็นต้นกล้าแล้วนำมาลงในดินที่เตรียมไว้

ใช้ด้ามช้อนตักผักสลัดที่เป็นต้นกล้าแล้วนำมาลงในดิน

ภาพถ่ายโดย : ชริญา แก้วบัวดี

4.เสร็จแล้วก็กลบและกดให้แน่น

กลบต้นกล้าที่ปลูก

ภาพถ่ายโดย : ชริญา แก้วบัวดี


ภาพถ่ายโดย : จินตนา แก้วระย้า

ขอบคุณการศึกษาเรียนรู้ทั้งหมด 3 วัน ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ช่วยเหลือ อดทน สู้ ตั้งใจและอยู่ด้วยกันมาตลอด ขอขอบพระคุณลุงสุธรรม จันทร์อ่อนที่ให้องค์ความรู้ทั้งหมดภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย หมู่เรียน 57/41ความเห็น (0)