พระอภัยให้ข้อคิด 54

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เล่ามาถึงเจ้าเมืองลังกาภายหลังเตรียมพลรบได้ครบแล้วก็หารือกับผู้รู้ทั้งหลายตกลงว่าจัดกองทัพไปตีเมืองการะเวกไปทวงเอาโคตรเพชรกลับคืนมาเมืองลังกาแล้วสั่งกองทัพหน้ากับกองทัพหลังไปเมืองการะเวกเมื่อถึงด่านก็รบพุ่งกันพอขึ้นฝั่งได้ก็สั่งให้เผาบ้านเมืองจนไปชิดขอบกำแพงที่เจ้าเมืองอยู่ด้วยวิชาอาคมจึงไม่สามารถเข้าไปข้างในได้จึงไปขุดเอาโคตรเพชรลงเรือกลับไปเมืองลังกา

ฝ่ายเจ้าเมืองผลึกได้รับความสูญเสียอย่างมากทั้งกองกำลังทหารและบ้านเมืองถูกเผาวอดวา...ยถึงมีลูกชายและลูกสาวที่เก่งก็เหมือนลูกยางที่หล่นลงไกลต้นไร้ใครจะมาช่วยพ่อแม่ จึงหารือกันและลงความเห็นว่าส่งสารไปหาพระอภัยมณีให้ทราบว่ามีกองทัพจากเมืองลังกามารบถึงเมืองการะเวกแล้วพระอภัยจะว่าอย่างไรต่อไป.
…………………………………..
บรรณานุกรม
สุนทรโวหาร ( ภู่ ),พระ,2329-2398. ( 2555 ). พระอภัยมณี.
กรุงเทพ ฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ ( 2006 ).

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)