สงครามโลก


สงครามโลก

ดร.ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

ช่วงนี้เดือนเมษายน เป็นช่วงหน้าร้อน ประเพณีสงกรานต์เราในการเล่นน้ำ สาดน้ำ คงจะช่วยคลายความร้อนได้ และช่วงนี้ มีกระแสสงครามโลก จึงควรมาทบทวน รีวิวกับสงครามโลก อย่างน้อยก็จะได้ทราบข้อดีข้อเสีย

สงครามโลก(World War)

สงครามโลกครั้งที่ 1 ก่อน พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) เป็นสงครามใหญ่ที่มีศูนย์กลางในยุโรป ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2457 (ค.ศ. 1914) ถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918) ทุกประเทศมหาอำนาจของโลกเกี่ยวพันในสงคราม ซึ่งแบ่งออกเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร (มีศูนย์กลางอยู่ที่ไตรภาคี ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศสและรัสเซีย) และฝ่ายมหาอำนาจกลาง (มีศูนย์กลางอยู่ที่ไตรพันธมิตร ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการีและอิตาลี)

พันธมิตรทั้งสองมีการจัดระเบียบใหม่ และขยายตัวเมื่อมีชาติเข้าสู่สงครามมากขึ้น ท้ายสุด มีทหารกว่า 70 ล้านนาย ซึ่งเป็นทหารยุโรปเสีย 60 ล้านนาย ถูกระดมเข้าสู่สงครามใหญ่ที่สุดสงครามหนึ่งในประวัติศาสตร์

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งยังนับว่าเป็นความขัดแย้งวงกว้างภายในทวีปยุโรปครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามนโปเลียน ทหารผู้เข้าร่วมรบเสียชีวิตเกิน 9 ล้านนาย สาเหตุหลักเพราะความร้ายแรงของพลังทำลายของอาวุธที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เพราะเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยไม่มีพัฒนาการในการคุ้มครองหรือความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ที่สอดคล้องกันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นสงครามที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์อันดับที่หกสงครามนี้เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและสูญหาย รวมกันไม่ต่ำกว่า 40 ล้านคน และกรุยทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายอย่าง เช่น การปฏิวัติในชาติที่เข้าร่วมรบ

สาเหตุระยะยาวของสงครามรวมถึงนโยบายต่างประเทศแบบจักรวรรดินิยมของมหาอำนาจยุโรปทั้งหลาย อย่างจักรวรรดิเยอรมัน จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี จักรวรรดิ ออตโตมัน จักรวรรดิรัสเซีย จักรวรรดิอังกฤษ ฝรั่งเศสและอิตาลี ส่วนการลอบปลงพระชนม์อาร์ชดยุกฟรันซ์ แฟร์ดีนันด์แห่งออสเตรีย รัชทายาทแห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1914 โดยกัฟรีโล ปรินซีป นักชาตินิยมยูโกสลาฟ เป็นชนวนเหตุใกล้ชิดของสงคราม ออสเตรีย-ฮังการีจึงยื่นคำขาดฮับสบูร์กต่อราชอาณาจักรเซอร์เบีย[12][13]พันธมิตรทั้งหลายซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อหลายทศวรรษก่อนถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ มหาอำนาจทั้งหลายจึงอยู่ในภาวะสงคราม และความขัดแย้งลุกลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วผ่านอาณานิคมต่าง ๆ วันที่ 28 กรกฎาคม ความขัดแย้งเปิดฉากขึ้นเมื่อออสเตรีย-ฮังการีรุกรานเซอร์เบีย ตามด้วยการรุกรานเบลเยียม ลักเซมเบิร์กและฝรั่งเศสของเยอรมนี และการโจมตีเยอรมนีของรัสเซีย หลังการบุกโจมตีกรุงปารีสของเยอรมนีถูกหยุด แนวรบด้านตะวันตกก็เป็นการรบแห่งการสูญเสียที่อยู่กับที่ด้วยแนวสนามเพลาะซึ่งเปลี่ยนแปลงน้อยมากกระทั่ง ค.ศ. 1917 ในทางตะวันออก กองทัพรัสเซียสามารถเอาชนะกองทัพออสเตรีย-ฮังการี แต่ถูกกองทัพเยอรมันบีบให้ถอยกลับจาก
ปรัสเซียตะวันออกและโปแลนด์ แนวรบใหม่ ๆ เปิดขึ้นเมื่อจักรวรรดิออตโตมันเข้าสู่สงครามใน ค.ศ. 1914 อิตาลีและบัลแกเรียใน ค.ศ. 1915 และโรมาเนียใน ค.ศ. 1916 จักรวรรดิรัสเซียล่มสลายใน ค.ศ. 1917 และรัสเซียถอนตัวจากสงครามหลังการปฏิวัติเดือนตุลาคมในปีเดียวกัน หลังการรุกตามแนวรบด้านตะวันตกของเยอรมนีใน ค.ศ. 1918 กองทัพสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามและกองทัพสัมพันธมิตรสามารถผลักดันกองทัพเยอรมันกลับไปหลังได้รับชัยชนะติดต่อกันหลายครั้ง เยอรมนี ซึ่งประสบปัญหากับนักปฏิวัติถึงขณะนี้ ได้ตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ วันสงบศึก และชัยชนะตกเป็นของฝ่ายสัมพันธมิตร

เมื่อสงครามยุติ รัฐจักรวรรดิใหญ่สี่รัฐ อันได้แก่ จักรวรรดิเยอรมัน, ออสเตรีย-ฮังการี, รัสเซีย และออตโตมัน พ่ายแพ้ทั้งทางการเมืองและทางทหารและได้สิ้นสภาพไป เยอรมนีและรัสเซียสูญเสียดินแดนไปมหาศาล ส่วนอีกสองรัฐที่เหลือนั้นล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิง แผนที่ยุโรปกลางได้ถูกเขียนใหม่โดยมีประเทศขนาดเล็กเกิดใหม่หลายประเทศ สันนิบาตชาติถูกก่อตั้งขึ้นด้วยหวังว่าจะป้องกันความขัดแย้งเช่นนี้มิให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ลัทธิชาตินิยมยุโรปเกิดขึ้นหลังสงครามและการล่มสลายของจักรวรรดิทั้งหลาย ผลสะท้อนจากความพ่ายแพ้ของเยอรมนีและปัญหากับสนธิสัญญาแวร์ซาย ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นปัจจัยซึ่งนำไปสู่การปะทุของสงครามโลกครั้งที่สอง

สงครามโลกครั้งที่สอง(World War II)

มักย่อเป็น WWII หรือ WW2) เป็นสงครามทั่วโลกกินเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482-2488 (ค.ศ.1939 ถึง 1945) ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งรัฐมหาอำนาจทั้งหมด แบ่งเป็นพันธมิตรทางทหารคู่สงครามสองฝ่าย คือ ฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะ เป็นสงครามที่กว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ มีทหารกว่า 100 ล้านนายจากกว่า 30 ประเทศเข้าร่วมโดยตรง สงครามนี้มีลักษณะเป็น "สงครามเบ็ดเสร็จ" คือ ประเทศผู้ร่วมสงครามหลักทุ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเพื่อความพยายามของสงคราม โดยลบเส้นแบ่งระหว่างทรัพยากรของพลเรือนและทหาร ประเมินกันว่าสงครามมีมูลค่าราว 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเมินกันว่ามีผู้เสียชีวิตระหว่าง 50 ถึง 85 ล้านคน ด้วยประการทั้งปวง สงครามโลกครั้งที่สองจึงนับว่าเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่สุด ใช้เงินทุนมากที่สุดและมีผู้เสียชีวิตสูงสุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติจักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งมีเป้าหมายครอบงำทวีปเอเชียและแปซิฟิกและทำสงครามกับจีนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2480 (ค.ศ.1937) แล้ว แต่โดยทั่วไปถือว่าสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มตั้งแต่การบุกครองโปแลนด์ของเยอรมนีในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2482 (ค.ศ.1939) นำไปสู่การประกาศสงครามต่อเยอรมนีของประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2482-2484 (ค.ศ. 1939 ถึงต้นปี 1941) ในการทัพและสนธิสัญญาต่าง ๆ ประเทศเยอรมนีพิชิตหรือควบคุมยุโรปภาคพื้นทวีปได้ส่วนใหญ่ และตั้งพันธมิตรอักษะกับอิตาลีและญี่ปุ่น ภายใต้สนธิสัญญาโมโลตอฟ–ริบเบนทรอพเมื่อเดือนสิงหาคม 1939 เยอรมนีและสหภาพโซเวียตแบ่งแลผนวกดินแดนประเทศเพื่อนบ้านยุโรปของตน ได้แก่ โปแลนด์ ฟินแลนด์ โรมาเนียและรัฐบอลติก สงครามดำเนินต่อส่วนใหญ่ระหว่างชาติฝ่ายอักษะยุโรปและแนวร่วมสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพบริติช โดยมีการทัพอย่างการทัพแอฟริกาเหนือและแอฟริกาตะวันออก ยุทธการที่บริเตนซึ่งเป็นการสู้รบทางอากาศ การทัพทิ้งระเบิดเดอะบลิตซ์ การทัพบอลข่าน ตลอดจนยุทธการที่แอตแลนติกที่ยืดเยื้อ ในเดือนมิถุนายน 1941 ชาติอักษะยุโรปบุกครองสหภาพโซเวียต เปิดฉากเขตสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งทำให้กำลังทหารสำคัญของฝ่ายอักษะตกอยู่ในสงครามบั่นทอนกำลัง ในเดือนธันวาคม 1941 ญี่ปุ่นโจมตีสหรัฐและอาณานิคมยุโรปในมหาสมุทรแปซิฟิก และพิชิตมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกส่วนมากได้อย่างรวดเร็ว

การรุกของฝ่ายอักษะยุติลงในปี พ.ศ. 2485 (ค.ศ.1942) หลังญี่ปุ่นปราชัยใน
ยุทธนาวีที่มิดเวย์ใกล้กับฮาวายที่สำคัญ และเยอรมนีปราชัยในแอฟริกาเหนือและจากนั้นที่สตาลินกราดในสหภาพโซเวียต ในปี 1943 จากความปราชัยของเยอรมนีติด ๆ กันที่เคิสก์ในยุโรปตะวันออก การบุกครองอิตาลีของฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งนำให้อิตาลียอมจำนน จนถึงชัยของฝ่ายสัมพันธมิตรในมหาสมุทรแปซิฟิก ฝ่ายอักษะเสียการริเริ่มและต้องล่าถอยทางยุทธศาสตร์ในทุกแนวรบ ในปี 1944 ฝ่ายสัมพันธมิตรบุกครองฝรั่งเศสในการยึดครองของเยอรมนี ขณะเดียวกันกับที่สหภาพโซเวียตยึดดินแดนที่เสียไปทั้งหมดคืนและบุกครองเยอรมนีและพันธมิตร ระหว่างปี 1944 และ 1945 ญี่ปุ่นปราชัยสำคัญในทวีปเอเชียในภาคกลางและภาคใต้ของจีนและพม่า ขณะที่ฝ่ายสัมพันธมิตรก่อความเสียหายต่อกองทัพเรือญี่ปุ่นและยึดหมู่เกาะแปซิฟิกตะวันตกที่สำคัญสงครามในยุโรปยุติลงหลังกองทัพแดงยึดกรุงเบอร์ลินได้ และการยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขของเยอรมนีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1945 แม้จะถูกโดดเดี่ยวและตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบอย่างยิ่ง ญี่ปุ่นยังปฏิเสธที่จะยอมจำนน จนกระทั่งมีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์สองลูกถล่มญี่ปุ่น และการบุกครองแมนจูเรีย จึงได้นำไปสู่การยอมจำนนอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (ค.ศ.1945)

สงครามยุติลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตร ผลของสงครามได้เปลี่ยนแปลงการวางแนวทางการเมืองและโครงสร้างสังคมของโลกสหประชาชาติถูกสถาปนาขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคต สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตก้าวเป็นอภิมหาอำนาจของโลกอันเป็นคู่ปรปักษ์กัน นำไปสู่ความขัดแย้งบนเวทีแห่งสงครามเย็น ซึ่งได้ดำเนินต่อมาอีก 46 ปีหลังสงคราม ขณะเดียวกัน การยอมรับหลักการการกำหนดการปกครองด้วยตนเอง เร่งให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา พร้อม ๆ กับที่หลายประเทศได้มุ่งหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งอุตสาหกรรมได้รับความเสียหายระหว่างสงคราม และบูรณาการทางการเมืองได้เกิดขึ้นทั่วโลกในความพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์หลังสงคราม

สงครามโลกครั้งที่ 3 จะเกิดขึ้นอีกไหม ?

โลกออนไลน์แชร์สะพัดข่าวลือ
สงครามโลกครั้งที่ 3 เตือนประชาชน
อย่าตื่นตระหนก คาดเป็นการเตรียมพร้อมทางการทหาร
โอกาสเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ยังยาก

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ในโลกออนไลน์
มีการแชร์ข่าวแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 3 อันเนื่องมา
จากเว็บไซต์ Defcon Warning System
ได้มีการเผยแพร่คำเตือนว่า สหรัฐอเมริกา
ได้ปรับระดับการเตือนภัย Defcon
จากระดับ 5 ไปเป็นระดับ 3 ซึ่งอยู่
ในระดับที่ตึงเครียด (เตรียมพร้อมรบ
สงครามนิวเคลียร์) และเป็นการส่งสัญญานเตือนว่า
สหรัฐพร้อมจะทำสงครามนิวเคลียร์ อย่างไรก็ดี
เว็บไซต์ดังกล่าว ก็ไม่มีการอ้างอิงคำยืนยัน
ที่เป็นทางการรัฐบาลทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์เดลี่สตาร์
สื่อแท็บลอยด์ของต่างประเทศ
นำเสนอข้อมูลว่า วลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย
ได้ออกมาประกาศต่อ สหรัฐฯอเมริกา ว่า
ถ้าสหรัฐฯ ต้องการสงคราม เราก็พร้อมจะทำสงครามทุกที่
อีกทั้งยังมีการนำเสนอว่า สื่อของรัสเซียได้มีการนำเสนอว่า
ทางรัฐบาลได้มีการสั่งการให้ประชาชนชาวรัสเซีย
ได้ตระเตรียมอาวุธนิวเคลียร์เพื่อการสงครามแล้วทั้งนี้
ก่อนหน้านี้ CNBC ได้มีการเสนอข่าวว่า
นายวลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีของรัสเซีย
ได้ออกมาประกาศว่า ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฅ
สหรัฐอเมริกาที่จะถึงนี้ ให้ชาวอเมริกันเลือกนายโดนัลด์ ทรัมป์
เป็นประธานาธิบดี
มิฉะนั้น จะเกิดสงคราม ซึ่งแท้จริงแล้ว ข่าวดังกล่าวเป็น
เพียงการวิเคราะห์นโยบายทางการเมืองเท่านั้น
เนื่องจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่สนใจปัญหาในซีเรียเท่าไรนัก
ในขณะที่นางฮิลลารี คลินตัน มีแนวโน้มว่าสนใจสงคราม
ในซีเรียมากกว่านั่นเอง

แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจาก
ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือทางรัสเซียในเรื่องนี้
ข่าวที่นำเสนอเป็นเพียงการวิเคราะห์สถานการณ์เท่านั้น
และคาดว่าเป็นการเตรียมพร้อมทางการทหารเท่านั้น

ทำสงคราม !!! แถลงการณ์เกาหลีเหนือ
"ใช้มาตรการแข็งกร้าวต่อสหรัฐ"

ด้านญี่ปุ่นสั่งอพยพคน 6 หมื่น พ้นโสมขาว
นายฮาน ซอง โยล รมช.ต่างประเทศเกาหลีเหนือ
กล่าวเตือนสหรัฐอย่าได้ใช้กำลังทหารมายั่วยุ

เกาหลีเหนือนายฮานกล่าวว่า
"เราจะเข้าสู่สงคราม หากสหรัฐต้องการ"
"เรามีระเบิดนิวเคลียร์อยู่ในมือ และเราจะไม่อยู่นิ่งเฉย
ถ้าหากสหรัฐชิงโจมตีก่อน"
เขากล่าว

นอกจากนี้ นายฮานยังได้ตำหนิประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ที่ได้สร้างความตึงเครียดมากขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีด้วยการ
ส่งข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ และการขยายปฏิบัติการทางทหาร
นายฮานระบุว่า สหรัฐมีความชั่วร้าย และก้าวร้าวมากขึ้น
ภายใต้การบริหารงานของปธน.ทรัมป์ มากกว่า
สมัยของอดีตปธน.บารัค โอบามา

ขณะที่ กองทัพเกาหลีเหนือออกแถลงการณ์ในวันนี้
ระบุว่า เกาหลีเหนือพร้อมที่จะใช้มาตรการตอบโต้
ที่แข็งกร้าวที่สุดต่อสหรัฐ หากยังคงแสดงท่าทีที่ยั่วยุ
ต่อเกาหลีเหนือ"เราจะใช้
มาตรการตอบโต้ที่แข็งกร้าวที่สุดต่อสหรัฐ
และประเทศพันธมิตร โดยจะไม่มีความปราณี
เพื่อไม่ให้ผู้รุกรานมีชีวิตต่อไป"
แถลงการณ์ระบุขณะคณะมนครีความมั่นคงญี่ปุ่น
ประชุมฉุกเฉินถึงมาตรการอพยพพลเรือนชาวญี่ปุ่น
กว่า 6 หมื่นคนที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้
หากภัยคุกคามจากโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
เกาหลีเหนือพุ่งสูง จนเกิดวิกฤตการสู้รบกับเกาหลีใต้
เบื้องต้น เห็นพ้องว่าจะส่งเรือโดยสาร
เครื่องบินลำเลียงและเรือทางทหาร
เพื่อไปช่วยการอพยพด้วย หากรัฐบาลเกาหลีใต้
อนุญาต นอกเหนือจากการหารือ
มาตรการช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นในเกาหลีใต้
รัฐบาลญี่ปุ่นยังหารือถึงแผนรองรับ
หากชาวเกาหลีเหนือจำนวนมหาศาลลี้ภัยเข้ามาในญี่ปุ่น
ทำให้ที่ประชุมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมมาตรการความปลอดภัย และการตรวจคนเข้าเมือง
ให้เข้มงวดมากขึ้น เพราะหากเกิดวิกฤตที่ชาวเกาหลีเหนือ
ลี้ภัยเข้ามาในญี่ปุ่นจำนวนมากจริง อาจมีทหารเกาหลีเหนือ
แอบแฝงเข้ามาสร้างความวุ่นวายในญี่ปุ่นได้


บทวิพากษ์และข้อเสนอแนะ

สงครามโลกครั้งที่ 3 คงจะไม่เกิดขึ้นขณะนี้
เพราะบทเรียนของสงครามโลกครั้งที่ 1-2
ก็ทำให้ชาวโลกทราบเป็นอย่างดีแล้วว่ามี
ความสูญเสียงของโลกเพียงใด
ทำให้ชาติต่างๆ ต้องล้าหลังกับ
การฟื้นฟูประเทศชาติเพียงใด
คงไม่เริ่มต้นกับการพัฒนาประเทศชาติใหม่
เพราะการอวดศักดาขีปนาวุธ เพราะถ้า
มีสงครามโลกครั้งที่สามจะมีศักยภาพ
ในการทำลายโลกมากกว่าสงครามโลกครั้งที่สอง
ซึ่งคิดดู จะก่อให้เกิดความสูญเสียกับชาวโลกเพียงใด

ปัจจุบัน สหประชาชาติ จะเน้นการใช้
การเจรจามากกว่าการทำสงคราม

ประเทศไหนที่มีท่าทีว่าจะทดลองอาวุธนิวเคลียร์
ก็ต้องหันมาเจรจาว่าจะทดลองไปเพื่ออะไร
การผลิตเทคโนโลยี ควรผลิตเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาประเทศชาติจะดีกว่าไหม
ไม่ใช่ผลิตมาเพื่อล้างโลก
ล้างเผ่าพันธุ์หรือเพื่อความสะใจของประเทศ
ที่มีศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์ หรือ
เพื่อการค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ คงไม่ใช่
วิสัยทัศน์การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์
ควรเป็นการพัฒนาอาวุธเพื่อพัฒนาประเทศ
พัฒนาโลกจะดีกว่า และถ้าประเทศมหา
อำนาจนิวเคลียร์ยังมีการอวดศักดาหรือข่มขู่กัน
ไม่แน่ อาจจะเกิดก็ได้ แต่ถ้าใช้การเจาจากันบนเวทีโลก
น่าจะป้องกันได้อย่างแน่นอน"คนโง่ ใช้กำลังประทุษร้ายกัน
คนฉลาด ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา
ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นมักถึงตน
โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา
เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก"


"The fool used to be assassinated.

Intelligent people use intelligence to solve problems.

To suffer for you Suffering is often the same.

Logo Merciless to sustain the world "แหล่งข้อมูล

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87

https://hilight.kapook.com/view/143586

http://www.tnews.co.th/contents/y/311245คำสำคัญ (Tags): #สงครามโลก
หมายเลขบันทึก: 627563เขียนเมื่อ 16 เมษายน 2017 03:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 เมษายน 2017 21:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ควรร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันมิให้เกิดสงครามโลกครั้้งที่ 3

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี