เรื่องแถบแข้ง

ในภาพอาจจะมี การวาดรูป

แถบแข้งในที่นี้ หมายถึงส่วนที่ดูคล้ายแถบยาวอยู่บริเวณแข้งของสัตว์หิมพานต์จตุบาท(๔เท้า)หลายชนิด(ภาพบน)

เมื่อลองเทียบกับลายเส้นจิตรกรรมแบบญี่ปุ่น(ภาพล่าง) จึงพบว่าแถบแข้งนี้แท้จริงแล้วคือ ริ้วขนบริเวณแข้งของสัตว์ซึ่งจะมีเฉพาะในสัตว์ที่มีขนเท่านั้น(ของลายไทยใช้ค่อนข้างฟุ่มเฟือยและพร่ำเพรื่อ เพราะแม้แต่สัตว์ประเภทนก รึพวกที่มีเท้าเป็นนก ซึ่งไม่มีขนขึ้นบริเวณขา แต่ที่แข้งสัตว์จำพวกนกเหล่านั้นก็ยังอุตสาห์มีแถบขนนี้ขึ้นอีก)

จากการสำรวจในช่วงนี้พบว่า งานแฟนตาซีเกี่ยวกับหิมพานต์ยุคใหม่เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยงกับแถบแข้งนี้แล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตรกรรมลำลอง(Siam Traditional Modern Art)ความเห็น (0)