​170406-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Compel & impel

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.04.05

Ref: #596551


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “compel”

(สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง) ว่า “kuh-m PEL

อาจสับสนได้กับ “coerce” “constrain” “force” “oblige” “impel” คำพ้องความหมาย


Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบายว่า ทั้ง “compel” และ “impel” ให้แนวคิดอย่างเดียวกัน

เรื่อง “การใช้กำลังกาย หรือ พลังอย่างอื่น” ให้เกิดการกระทำอย่างหนึ่ง

หรือ “เป็นเหตุให้ทำ บางสิ่ง” ได้

โดยที่ “compel” แสดงนัย “การบีบบังคับ” ด้วยกำลังจริง มากว่า “impel” เช่น

‘My mounting debts compelled me to seek a loan.’

‘Heavy fines compel drivers to obey traffic signals.’

ส่วน “impel” เกี่ยวข้องกับ “แนวคิดที่ จูงใจ หรือกระตุ้น หรือ แรงผลักดันภายใน” เช่น

‘His conscience will impel him to confess his guilt.’

‘I feel impelled to question that statement.’

และ “impel” ยังอาจ เกี่ยวข้องกับ “แนวคิดของการดันไปข้างหน้า” เช่น

‘Wind impels the small boat.’

แต่ตามปกติ มักชี้แนะ” การใช้แรง เชิงอุปมา” (figurative sense) เช่น

‘I was impelled by a sense of obligation.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)