การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

บทความทางด้านการตลาดของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ใน ส.ส.ท.TPA (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
ประจำเดือน เมษายน 2558...เรื่อง....การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)