​การบริหารมหาวิทยาลัย ในยุคประเทศไทย ๔.๐


วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ผมไปพูดเรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัย ในยุคประเทศไทย ๔.๐ ในโครงการเตรียมผู้บริหารรุ่น ๒ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่บ้านอัมพวา รีสอร์ท จ. สมุทรสงคราม

จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่ part 1, part 2, part 3, part 4, part 5วิจารณ์ พานิช

๔ มี.ค. ๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

น่าศึกษามากเลยค่ะอาจารย์ ขอบคุณค่ะ