มาร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนกันเถอะ

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มาร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนกันเถอะ

ดร. ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนถนน พบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่มิได้เกิดจากเคราะห์กรรมแต่อย่างใด แต่เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำของคนขับรถเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของคน จนต้องตายในวัยอันไม่สมควรตายก็มี ดังนั้นเพื่อเป็นป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มาร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนกันเถอะ

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แยกได้ ดังนี้

1. เกิดจากการขับรถที่ไม่เหมาะสมของบุคคลผู้ขับ

1.1 ผู้ขับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการขับรถ

ขับรถโดยประมาท ขับรถขณะมึนเมา หลับใน ขับรถไม่ชำนาญหรือขับไม่เป็น เสพสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เป็นต้น

1.2 ฝ่าฝืนระเบียบวินัยจราจร

ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ข้ามหรือตัดหน้ารถระยะกระชั้นชิด แซงรถอย่างผิดกฎหมาย ขับรถไม่เปิดไฟหรือไม่ใช้แสงสว่างตามกำหนด ไม่ให้สัญญาณจอด ชะลอหรือเลี้ยว ฝ่าฝืนป้ายหยุดทาง ฝ่าฝืนป้ายสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายจราจร ไม่ขับรถในช่องทางเดินรถซ้ายสุด รถเสียไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณ บรรทุกเกินอัตรา ขับรถผิดช่องทางหรือขับคร่อมเส้น ไม่ยอมให้รถที่มีสิทธิ์ไปก่อน เป็นต้น

1.3 ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

สัตว์หรือพาหนะวิ่งตัดหน้า คนเดินถนนและข้ามถนน เช่น ไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย เป็นต้น

2. เกิดจากรถที่มีอายุการใช้งานมานาน

อาทิ การนำรถที่มีอุปกรณ์บกพร่องมาใช้ในทาง เช่น เบรก ไฟสัญญาณ กระจกส่องหลัง ที่ปัดน้ำฝน หรืออุปกรณ์อื่นๆชำรุด เป็นต้น

3. เกิดจากงานด้านวิศวกรรมโยธา

อาทิ บริเวณทางแยก ทางโค้ง ทางชำรุด เครื่องหมายสัญญาณชำรุด เช่น มีจุดกลับรถในบริเวณทางลงสะพาน จึงเป็นสาเหตุทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากรถในขณะลงจากสะพานจะใช้ความเร็วสูง

4. เกิดจากธรรมชาติ

ฝนตกหนัก หมอกลงจัด ขับรถในตอนกลางคืน ทำให้มองเห็นไม่ชัด เป็นต้น

ฯลฯ

ข้อเสนอแนะในการขับรถอย่างปลอดภัย

1. ละเว้นการดื่มสุรา สารเสพติดกระตุ้นประสาทจนไม่สามารถครองสติได้ ถ้าเมาไม่ขับนั้นเอง

2. เคารพกฎจราจร โดยเฉพาะจะเลี้ยวจะกลับ ต้องให้สัญญาณไฟแก่กันและกัน ไม่กลับรถหรือเลี้ยวรถอย่างกะทันหัน

3. ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

4. พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนขับรถ ไม่หลับใน ถ้าง่วงนอนก็แวะพักตามปั้มน้ำมันเพื่อหาอะไรทานเย็น ๆ หรือร้อน ๆ พักผ่อนก่อนไปต่อ

5. หมั่นตรวจสภาพรถก่อนขับโดยเฉพาะการขับรถทางไกลต้องหมั่นตรวจสภาพยางรถ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในตัวเครื่อง

6. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งจะได้ปลอดภัยเวลามีอุบัติเหตุ

7. ขับรถมีน้ำใจ ใจเย็น สุขมรอบคอบ มีสติ สัมปชัญญะ ให้ทางแก่กันและกันเวลาอีกฝ่ายขอทาง

8. ไม่ชับรถปาดหน้ากัน การแซงให้สัญญาณ ไม่ควรแซงซ้าย กะทันหัน

ฯลฯ


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

http://meteesafety-of-the-road.blogspot.com/


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)