เครื่องดูดแมลงกับดักแสงไฟ

เครื่องดูดแมลงกับดักแสงไฟ

ไฟด้านบนจะทำหน้าที่ล่อแมลงที่อยู่ระยะไกลให้มาเล่นแสงไฟ ใช้แสงสีขาวเพื่อเน้นล่อแมลงที่เป็นศัตรูพืชและไม่เป็นอันตรายต่อสายตาผู้ใช้

ขั้นตอนแรก เตรียมเครื่องและเปิดสวิตช์ให้เครื่องทำงาน


ขั้นตอนที่ 2 นำหลอดไฟ มาติดไว้ที่ด้านบนของเครื่อง เพื่อไว้ล่อแมลงให้มาบริเวณหลอดไฟด้านบนของเครื่องขั้นตอนที่ 3 เปิดไฟเพื่อล่อแมลงในรูปคือ ลักษณะใบพัดของเครื่อง ที่ทำหน้าที่ดูดแมลง ลงไป


เมื่อแมลงถูกดูดลงมา ก็จะมาอยู่ในกระสอบที่เตรียมไว้ด้านล่างรูปที่บอกถึงแมลงร้ายในนาข้าวและแมลงที่มีประโยชน์

แมลงร้ายในนาข้าว

เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจั่กจั่น แมลงบั่ว ผีเสื้อหนอนกอแถบลาย ผีเสื้อหนอนกอสีครีม ผีเสื้อหนอนกอแถบลายม่วง ผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว แมลงสิง แมลงหล่า แมลงตำหนาม ด้วงดำ และมวนเขียวข้าว

แมลงที่มีประโยชน์

เช่น ด้วงดิน มวนจิงโจ้น้ำ มวนเพชฌฆาต แมลงปอเข็ม จิงหรีดหางดาบ แมลงหางหนีบ ด้วงเต่า และตั๊กแตนตำข้าว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษากลุ่มชุมชนปลักสะแกหมู่2ความเห็น (0)