ลงชุมชนครั้งที่4ประเพณีวัฒนธรรมลาวครั่งโพรงมะเดื่อ

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษาชาติพันธุ์ลาวครั่ง สาขาการพัฒนาชุมชน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านกลุ่มเราได้ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านโดยเเบสัมภาษณ์ของเราแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่1คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

ขั้นตอนที่2วัฒนธรรมประเพณี

ขั้นตอนที่3ประวัติความเป็นใมา

ขั้นตอนที่4ข้อเสนอเเนะและปัญหาอุปสรรค

โดยเราได้สุมผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน5ค


(รูปขณะกำลังสัมภาษณ์ชาวบ้านโพรงมะเดื่อที่มีเชื้อสายลาวครั่ง)


(รูปขณะกำลังสัมภาษณ์ชาวบ้านโพรงมะเดื่อที่มีเชื้อสายลาวครั่ง)


(รูปขณะกำลังสัมภาษณ์ชาวบ้านโพรงมะเดื่อที่มีเชื้อสายลาวครั่ง)


(รูปขณะกำลังสัมภาษณ์ชาวบ้านโพรงมะเดื่อที่มีเชื้อสายลาวครั่ง)


(รูปขณะกำลังสัมภาษณ์ชาวบ้านโพรงมะเดื่อที่มีเชื้อสายลาวครั่ง)

มีมีโอขณะสัมภาษณ์มาฝากด้วยแตี่ได้แค่2คนนะครับเพราะว่าขอถ่ายได้แค่2คน


นอกจากนี้กลุ่มเรายังได้มีัโอกาสดูการรำของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่งรำด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประเพณีวัฒนธรรมลาวครั่ง ตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)