การค้าระหว่าง ไทย vs มาเลเซีย

ในการค้า มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของไทยในอาเซียน โดย5ปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยและมาเลเซีย มีมูลค่าประมาณ 22,107 ล้านเหรียญสหรัฐ

ไทยมีการส่งออกไปยังมาเลเซียปีละประมาณ 10,190 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าที่สำคัญที่ไทยส่งออกไปยังมาเลเซีย คือ รถยนต์และอุปกรณ์ส่วนประกอบ , คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ , น้ำมันสำเร็จรูป , ยางพารา , เคมีภัณฑ์ ,แผงวงจรไฟฟ้า , เหล็ก ,เม็ดพลาสติก , เครื่องจักรกล

ไทยมีการนำเข้าจากมาเลเซียมูลค่าประมาณ11,917 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากมาเลเซียคือ น้ำมันดิบ , เครื่องใช้ไฟฟ้า , สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง

การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

มีมูลค่าประมาณ 485,758 ล้านบาท สินค้าส่งออกที่สำคัญคือ ยางพารา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รถยนต์ สินค้านำเข้าที่สำคัญคือ สื่อบันทึกข้อมูล รถยนต์ เทปแม่เหล็ก และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ปัญหาและผลกระทบของการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

1.บริเวณด่านชายแดนของไทยมีพื้นที่จำกัดและมีการตรวจสอบสินค้าและผู้โดยสาร ทำให้เกิดความล่าช้า

2.มีการลักลอบทำการค้า ผิดกฎหมาย

3.ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ทำให้รถขนส่งไม่กล้าเข้ามาส่งจึงต้องย้ายที่ขนส่งไปที่อื่นทำให้การขนส่งล่าช้


บรรณานุกร

http://www.aseanthai.net/ewt_news.php

https://www.dtn.go.th/files/60/ASIA/Malaysia_2s_03...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การค้าไทยกับมาเลเซียความเห็น (0)