ผ้าขนหนูแปลงร่าง ตอนสัตว์โลกผู้น่ารัก

ผ้าขนหนูแปลงร่าง ตอนสัตว์โลกผู้น่ารัก เป็นเอกสารประกอบการเรียนการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรการพับผ้าขนหนูสำหรับเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่ออบรมครูและผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมต่อกับเด็กปฐมวัย ่ที่บ้าน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือใช้กิจกรรมตามความเหมาะสม

ผ้าขนหนูแปลงร่าง ตอนสัตว์โลกผู้น่ารัก จัดทำเป็นหนังสือที่เน้นรูปภาพประกอบคำบรรยายขัันตอนการประดิษฐ์หรือพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ผู้ใหญ่ดูได้ เด็กดูดี เป็นเอกสารที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดที่ว่าเด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งการเล่นสามารถช่วยพัฒนาใน 4 ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีขัันตอนการพับผ้าขนหนูเป็นสัตว์ต่าง ๆ จำนวน 25 แบบ เหมาะสำหรับครูและผู้ปกครองเด็กปฐมวัย นำไปใช้เล่นกับเด็ก ๆ เพื่อพัฒนาการผ่านการเล่น จะได้ทั้งการพัฒนาก้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ เสริมสร้างจินตนาการของเด็ก ๆ ทุกแบบใช้สำหรับผู้ปกครองทำกับเด็กปฐมวัย บางงานต้องตัดกระดาษใช้กรรไกร ผู้ใหญ่อาจต้องตัดให้เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ส่วนเด็ก ทำอะไรได้ เด็ก ๆ ก็จะระบายสีกระดาษที่ครูหรือผู้ปกครองตัด และตกแต่งรูปร่างหน้าตาสัตว์ต่าง ๆ ด้วยการปะ ติด แต้มสี แล้วแต่แบบของสัตว์ที่พับ เมื่อได้รูปสัตว์แล้วครูและผู้ปกครองสามารถเล่าเรื่องราวหรือนิทานโดยมีรูปสัตว์ที่เด็ก ๆ ช่วยทำเป็นส่วนประกอบในการเล่านิทานหรือเรื่องราวต่าง ๆ นั้น วัสดุอุปกรณ์ที่แนะนำให้ใช้ เช่น ผ้าขนหนู ซึ่งปกติเด็กปฐมวัยจะมีไว้ประจำกายอยู่แล้ว กระดาษ สีไม้ สีเทียน เศษกระดาษ เศษผ้า ผ้าสักหลาด สำลี และอื่น ซึ่งต้องไม่เป็นอันตรายต่อเด็กในการที่จะแกะกินหรืออมเล่น หรือการใช้กรรไกรตัดกระดาษหรือผ้า ผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ตัดให้ ถ้าจะสอนให้เด็กตัดกระดาษอาจใช้กรรไกรพลาสติกสำหรับตัดกระดาษโดยอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่

สำหรับครู กศน. หรือบรรณารักษ์ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ กับทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น กิจกรรมลดเวลเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เนื่องจากผ้าขนหนูรูปแบบต่างๆ สามารถทำเป็นของชำร่วยของที่ระลึกจำหน่ายได้ โดยเพิ่มเติมส่วนประกอบอื่นเข้าไปตามความเหมาะสมสวยงาม

ผู้แต่ง/เขียน/ภาพ นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ดาวน์โหลดเอกสารเล่มเต็มได้ที่

https://drive.google.com/file/d/0B2ZG2-Cr-FA_Qndwc...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกสารวิชาการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือความเห็น (0)