การจัดการเรียนรู้แบบ STEM

วิชา การงานอาชีพ เรื่อง การทำขนมมันรังนก

ช่วงชั้นที่ 2 (ป 4-5-6 )

S T E M

-อธิบายถึงขั้นตอนการเจริญเติบโตของมันเทศ

-อธิบายถึงประโยชน์ของมันเทศเป็นคลุมดิน ปลูกหมุนเวียนและรักษาหน้าดินดีมีคุณภาพ

-เป็นอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญในอาหารหลัก 5 หมู่

-เป็นทั้งผักที่ใช้ประกอบอาหารและเป็นทั้งวัตถุดิบที่นำมาเป็นขนมหวานรับประทานในครัวเรือหรือทำเป็นธุระกิจส่งออกขายได้
-สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการทำขนม แต่ละชนิดที่ทำจากมันเทศ -นำความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ในการบรรจุหีบห่อเพื่อให้สวยงามและเป็นที่ดึงดูดให้ลูกค้าสนใจทำให้ขายดีมีกำไรงาม

-นำความรู้เรื่องเรขาคณิตไปออกแบบ รูปทรงและขนาดของขนมเป็นวงรีเป็นเส้นตรงเล็กและยาว

-การคำนวณต้นทุนการผลิต

-การคำนวณรายรับและรายจ่าย


ผู้จัดทำ
นางอรวรรณ บัววิชัย 59B0101521
นางสาวอนัญญา อะนาดรัมย์ 59B0101522


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ออกแบบแผนการสอน STEM ค่ะความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจค่ะ ได้ความรู้ดี เขียนอีกนะคะ เผื่อมีคนติดตาม

เรื่องใกล้ตัวที่สอนก็ได้ค่ะ