กระบวนการออกแบบของ STEM

กระบวนการออกแบบของ STEM

1. การระบุปัญหา

- อยากมีรายได้เสริมให้กับเด็กๆนักเรียนเพื่อจะได้มีรายได้เสริม และช่วยเหลือผู้ปกครองอีกทางหนึ่งและเพื่อเก็บออม

- อยากให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- อยากให้เด็กมองเห็นอาชีพเสริม

2. การค้นหาแนวทางที่เกี่ยวข้อง

- การออกแบบกิจกรรม

- การดำเนินการสอนแต่ละขั้นตอน

3. การวางแผนและการพัฒนา

- การวางแผนต่อยอดเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

4. การทดสอบ และการประเมินผล

- มีการชิมรสชาติ หวาน หอม กรอบ อร่อย

- ทดสอบสีสันสวยงาม

- ดูบรรจุภัณฑ์บรรจุหีบห่อให้น่าสนใจ

5. การนำเสนอผลลัพธ์

- กลนำชิ้นงานออกจำหน่าย หรือเพื่อเพิ่มตลาดให้มากขึ้น เพื่อขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ออกแบบแผนการสอน STEM ค่ะความเห็น (0)