KM-HU : รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์ บุคคลที่ประทับใจ

บอย สหเวช
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................

  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

หัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน"

 ผู้เล่าเรื่อง
   

เรื่องเล่ากลุ่มที่ 1  เรื่องเล่าที่ 1

ผู้เล่า : นางสาวอุไรวรรณ   สิงห์ทอง

จาก : หน่วยกิจการนิสิต
            คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เรื่อง : รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์ บุคคลที่ประทับใจ

เรื่องเล่าพอสังเขป

    มีผู้บริหาร (รองศาสตราจารย์มลิวัลย์ ภักดิ์ประไพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร)   ช่วยเก็บอึสุนัข เป็นงานที่ไม่น่าที่อาจารย์จะทำได้ เพราะอึสุนัขถ้าไม่ใช่เจ้าของก็ไม่น่าจะทำได้ แต่อาจารย์ท่านนี้ช่วยเก็บให้ เป็นภาพที่ประทับใจ

    ผมได้ถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่แหม่ม ได้ความว่า เหตุเกิดในวันประประชุมสภากาแฟนิสิต ครั้งที่ 1 ซึ่งคณะมนุษยฯ เป็นเจ้าภาพ โดยทางเจ้าภาพจะต้องเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้บริหารงานด้านกิจการนิสิตของทุกคณะในมหาวิทยาลัย ทำให้เจ้าภาพต้องเตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดี และบังเอิญผู้เล่าได้เห็นเหตุการณ์นี้พอดีครับ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

- จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านความสะอาด
- ไม่รังเกียจสิ่งที่ต่ำต้อย (ไม่เกี่ยงงาน)


คุณลิขิต

- คุณพิชญธิดา  ศรีธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณอำนวยประจำกลุ่มที่ 1

- คุณอุไรวรรณ สิงห์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

บอย สหเวช
23 พ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#people#mapping#goodnews#km-hu

หมายเลขบันทึก: 62663, เขียน: 24 Nov 2006 @ 09:27 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 23:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)