การใช้ชีวิตวัยเกษียณโดยไม่ต้องพึ่งลูกหลาน

การใช้ชีวิตวัยเกษียณโดยไม่ต้องพึ่งลูกหลาน


1. การวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ

2. จัดสรรค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยเท่าที่จำเป็น

3. ประหยัด อด ออม

4. เมื่อได้รับรายได้มาให้หักเงินออม ก่อนนำไปใช้จ่าย

5. มีวินัยในการออมเงิน

6. ดูแลร่างกายให้แข็งแรง เข้าตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอ

7. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น อาหารคลีน

8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

9. มองโลกในแง่ดี ทำสมาธิให้จิตใจสงบ

10. มีการวางแผนการลงทุน เพื่อให้เกิดกำไร ทำให้มีเงินออม

11. ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ให้เช่าคอนโด เก็บรายเดือน

12. ลงทุนในหุ้นกู้ ที่มีอัตราผลตอบแทนสูง มีเงินปันผลสูงกว่า ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

13. ทำประกันสุขภาพ ทำประกันชีวิต

14. เป็นแบบอย่างในลูกหลานได้ เป็นผู้สูงอายุที่ใจดี

15. รับประทานอาที่ให้ครบ 5 หมู่ และครบ 3 มื้อหลักในการรับประทานอาหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินความเห็น (0)