​ชีวิตที่พอเพียง : 2882. ไปไต้หวัน ๒๕๖๐ ๙. เยี่ยมโรงพยาบาลฉือจี้ เรียนรู้วิธีจัดการอาสาสมัคร


วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันนี้กำหนดการของทัวร์คือ ๖-๗-๘ ช่วงเช้าไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลซินเตี้ยนฉือจี้ ในไทเป ไปพบว่ามูลนิธิฉือจี้มีหลักการสร้างโรงพยาบาลกับศาลาจิ้งซือไว้ในบริเวณเดียวกัน ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูโล่งและมีธรรมชาติสวยงาม เพื่อให้โรงพยาบาลดูแลสุขภาพกาย และศาลาจิ้งซือดูแลด้านจิตวิญญาณ


เนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ เราจึงไม่ได้เห็นกิจการใดๆ ของโรงพยาบาลเลย เห็นแต่อาคารสถานที่ และรับฟังการบรรยายสรุป ๒ เรื่อง คือเรื่องอาสาสมัคร กับเรื่องการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยสมาพันธ์ครู


อาคารโรงพยาบาลเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ฉือจี้ คืออาคารภายนอกสีเทาล้วน ฉาบหินเกล็ด มีโลโก้ฉือจี้อยู่ทั่วไป ให้ความรู้สึกโอ่อ่า

ที่ประตูทางเข้าที่เป็นประตูกระจก เขียน Objective, Missions, Goals ของโรงพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษไว้ดังนี้

Objectives : Human-Oriented Care, Respect for Lives

Missions : To guard life, health, and love

Goals : Community, Humanity-oriented, Technology Advancement, and Globalization


แม้เป็นวันอาทิตย์ ผมก็แปลกใจที่โรงพยาบาลส่วนที่เราไป คืออาคารใหญ่ตรงกลางไม่มีกิจกรรมใดๆ เลย ไม่ทราบว่ามีแผนกฉุกเฉินอยู่ตรงส่วนอื่นหรือไม่ ส่วนที่เขาพาเราไปชมเรียกว่า ลานวัฒนธรรม ในวันปกติมีการแสดงดนตรี ร้องเพลง และฝึกเขียนพู่กันจีน มีภาพวาดตั้งแสดง และมีเปียโนวางอยู่ ผนังด้านหนึ่งเป็นรูปพระโพธิสัตว์คล้ายท่านธรรมาจารย์


ผู้ที่มาต้อนรับเราเป็นกลุ่มอาสาสมัคร ไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเลย เขาพาเราเดินดูสถานที่สักครู่ก็พาไปที่ห้องประชุม ที่จัดเตรียมน้ำชา ของว่าง และหนังสือเล่มเล็ก TZU CHI Inspiring Great Love Around the World


เขาถามเราว่า อยากรู้เรื่องอะไร เราบอกว่า อยากรู้เรื่องระบบอาสาสมัครโรงพยาบาล ตั้งแต่การรับสมัคร คัดเลือก และการจัดการ


จึงได้เรียนรู้ว่า อาสาสมัครโรงพยาบาลรับสมัครในวงแคบ เฉพาะคนที่ได้รับการอบรมและพิสูจน์ตนว่าเป็นผู้มีจิตอาสาในระดับที่ได้รับการสถาปนาเป็นกรรมการ ซึ่งตามปกติใช้เวลา ๒ ปี โดยผ่านสองขั้นตอน แต่ละตอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง มีพี่เลี้ยงดูแลและประเมินว่ามีพัฒนาการด้านอุดมการณ์และทักษะฉือจี้ไปถึงขั้นไหนแล้ว

ระหว่างนั่งฟัง ผมใช้ iPad บันทึกสาระย่อๆ ไว้ดังนี้


จิตอาสา

ต้องผ่านการอบรม จนสถาปนาเป็นกรรมการฉือจี้อาสาสมัครโรงพยาบาล 90% เป็นจิตอาสาระดับ กก. 10% กำลังอบรม

กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินการ และระบบอาสาสมัคร โดยประเมินปีละครั้ง

งานอาสาสมัครมี 2 ลักษณะ

1. งานที่บุคลากรไม่สะดวกเดินทางไปให้บริการ เช่น การเคลื่อนย้าย

2. การดูแลผู้ป่วยครอบครัว ให้กำลังใจ


ทุกปี จิตอาสา รพ. ทำแผนความต้องการจิตอาสาในแต่ละช่วง แต่ละหน้าที่ ประกาศให้สมัคร รับ ให้ลางานได้

ไม่แบ่งอายุ น้อยที่สุดระดับมัธยม สูงสุด 90 กว่า อาชีพไม่จำกัด คัดกรองโดยต้องเป็นจิตอาสาระดับกรรมการคือมีจิตอาสาสูง


เริ่ม เสื้อขาว ผ่านเกณฑ์ เข้าอบรมขั้นต้น 1 ปี เสื้อกั๊ก ขบวนการเสื้อเทา มีพาไปเยี่ยมครอบครัวบุญคุณมีแม่ไก่ลูกไก่

แล้วอบรมกรรมการดูการเดิน นั่ง เดินจงกรม ตลอด ๑ ปี ขาดไม่ได้ ทดสอบความพร้อมของจิต มีกรรมการประเมิน ถ้าผ่าน ส่งรายชื่อไปไต้หวัน


ฝึกอย่างต่ำ 2 ปี

ระดับ กก. มี 6 หมื่นกว่าในไต้หวัน

จอส. รพ. คนรอคิวมาก อย่างต่ำ 1 ปี

พ. บุญเรือง ราชบุรี มาแล้วขอเป็น จอส. รพ. ต้องขออนุญาตท่านธรรมาจารย์ ท่านอนุญาตให้ลองดู โดย ดร. กวิชช์ ต้องอยู่เป็นแม่ไก่

จอส. รพ. มี BAR ตอนเช้า AAR ตอนเย็น

ที่ราชบุรี มีแม่ไก่ 1 คน ต่อลูกไก่ 1,200 คน

กระบอกไม้ไผ่ ให้บริจาคเงินทุกวันเพื่อภาวนา ไม่เอาบริจาคเดือนละครั้งจำนวนมาก เพราะไม่ใช่เป้าหมายที่จำนวนเงิน

แม่ไก่ (mentor) ดูแลสภาพจิตใจของลูกไก่ ด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ร่วมบริจาค, ช่วยดูแลครอบครัวบุญคุณ, การศึกษา

จอส. 50% เป็นคนวัยเกษียณ 40% ยังทำงาน, 10% ยังเรียนอยู่”


หลังจากนั้น เป็นการนำเสนอของสมาชิกสมาพันธ์ครู เรื่อง ยาเสพติดไม่มีฉัน โดยใช้ PowerPoint ประกอบการนำเสนอ และ ดร. กวิชช์ แปลตามเคย การนำเสนอมีข้อมูลละเอียดมาก ว่ายาเสพติดทำลายสมอง แลัร่างกายส่วนอื่นๆ พูดง่ายๆ คือมันทำลายความเป็นมนุษย์ ทำลายชีวิตทั้งชีวิต


ต่อด้วย การเล่น role play ขยำ foil แล้วคลี่ออกพบว่าไม่เหมือนเดิม เพื่อให้ได้สัมผัสว่าการทำลายชีวิตโดยเสพยาเสพติดมันฟื้นกลับคืนไม่ได้อย่างไร และดูหนังชีวิตของไต้หวันจากเรื่องจริง เกี่ยวกับชีวิตในครอบครัวของเด็กที่โตขึ้นเดินทางผิดไปติดยา ขายยา และติดคุก สะท้อนชีวิตในคุกเป็นที่บ่มเพาะอาชญากร เราดูได้เพียงส่วนหนึ่งก็ต้องหยุด เพื่อใช้เวลาทำ AAR ในหมู่พวกเรา ๑๖ คนที่เดินทางไปดูงาน


อ่านและชมภาพจากการไปเยี่ยมโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งนี้เมื่อ ๑๑ ปีที่แล้ว ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๒๐ ก.พ. ๖๐


1 ด้านหน้าโรงพยาบาล2 อาคารทางซ้ายคืออาคารจิ้งซือ ทางขาวเป็นโรงพยาบาล3 ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาล4 วัตถุประสงค์ พันธกิจ และเป้าหมาย
5 ถ่ายภาพหมู่ในห้องโถงของโรงพยาบาล6 สถานที่นั่งรอรับบริการ7 บนเพดานมีรูปพระโพธิสัตว์8 ลานวัฒนธรรม9 ลานวัฒนธรรม10 ในห้องประชุม11 น้ำชา ของว่าง ของชำร่วย12 กาน้ำชาและดอกไม้13 role play ขยำ foil14 ขยำแล้วคลี่ออกให้เหมือนเดิมไม่ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)